Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

19 stycznia 2019

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie pracy, a także w prawie rodzinnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Na co dzień ogromną część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, sprawami rodzinnymi oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również zminimalizowanie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw

Działalność Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim kompleksowy charakter. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo handlowe, administracyjne, pracy czy nawet podatkowe. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej firmy, w związku z tym skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne skutki prawne.