Dekarbonizaca przemysłu, energia z odzysku, trigeneracja

Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

23 kwietnia 2022

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, a także poczucie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że firmy wypatrują nowych rozwiązań, które zarówno zmniejszą koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich oddziaływania na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Działanie, które ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej przedsiębiorstw za sprawą wdrażanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, np. przez zmniejszenie wykorzystania gazu i węgla czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego energii elektrycznej oraz ciepła, lub trigeneracja, która poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego generowane jest również zimno.

W licznych dziedzinach przemysłu realne jest dodatkowo użycie energii z odzysku, to znaczy “czystej energii”. To energia, która powstaje na przeróżnych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, a przez to bezsensownie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później ponowne jej użycie przynosi po jakimś czasie znaczne oszczędności, a jednocześnie skutkuje redukcją emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest kluczowa?

W czasach globalnej świadomości szkodliwego oddziaływania ludzkości na otoczenie oraz wiedzy, że złoża ropy i gazu za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Zwrot przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to najlepsza droga do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Owszem, wdrożenie tego typu środków wymaga poniesienia znacznych kosztów, lecz w ostatecznym rozrachunku pożytek jaki one dają, całkowicie je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki obniżeniu wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę innowację. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego przemysłu i jego niepożądanego oddziaływania na ekosystem to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Kontakt:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10