Administrator bezpieczeństwa informacji – szkolenia ABI

27 listopada 2018

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – dlaczego powołano instytucję ABI

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To dlatego wprowadzono instytucję ABI, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo kandydat musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentów.