Praktyczne szkolenia RODO – czy warto w nich uczestniczyć?

9 października 2019

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy więc upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w kwestii ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (czyli między innymi klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów przychodni) najłatwiej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o czasie przechowywania danych, celu ich przechowywania oraz prawie do ich przenoszenia. RODO wymaga również od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączono też informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To tylko niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Pomoże w tym szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może dotyczyć administrowania systemami informatycznymi lub być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO).