Proforma - co to jest?

Jakie znaczenie ma faktura proforma?

5 listopada 2020

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale też i większość osób dokonujących zakupów w sieci, mieli przynajmniej raz kontakt z fakturą proforma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym tak naprawdę jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma nie stanowi dowodu zrealizowania usługi

Po łacinie pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, więc nierzadko spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Wypada aczkolwiek zostawić ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, będący rodzajem zaproponowania danej oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, zatem zgodnie z ustawą o VAT nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bowiem mówi o usłudze czy też sprzedaży, która jeszcze nie jest zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej przedstawione mogą wciąż być zmodyfikowane.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma zawiera te same dane oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, a więc:

  • dane stron (wystawcy oraz odbiorcy),
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o zakresie ewentualnych zniżek,
  • określenie daty doręczenia towaru czy też wykonania usługi,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Aby bez trudu można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się także mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, kiedy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo wpłaci przedpłatę.