Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

30 września 2023

Więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W takim przypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – jakie warunki powinno się spełniać, by z niej skorzystać?

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Właściciele firm czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni co jakiś czas przypominać kontrahentowi o uiszczeniu należności za dostarczone towary czy też zrealizowane usługi. Jeżeli takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie otrzymać od fiskusa bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył wraz z podatkiem 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Z uwagi na wymieniony powyżej limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość polskich właścicieli firm, jednak powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeżeli więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga dokładnego monitorowania otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest kwestia ciągłego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich śledzenia, aby nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Z kolei już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie należności przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]