Kiedy i czy warto wystawić notę księgową na 40 euro?

10 czerwca 2022

Porządna porcja wiedzy o notach księgowych 40 euro. Przeczytaj koniecznie!

Każda osoba prowadząca własną firmę na pewnym etapie swojej działalności ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy zaznaczyć, że notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez lata dobrych relacji biznesowych. W końcu opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią przejściowych problemów finansowych bądź prostego przeoczenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]