automatyczna windykacja

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

3 listopada 2022

Może być dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel może dochodzić swojej własności na drodze windykacji. Choć termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Gdy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca generuje taką samą ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie uiszczona we wskazanym terminie na ogół się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – wiadomości o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może ustawić indywidualne scenariusze działań wszczynanych wobec nie płacących klientów, określając m.in. przerwy pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeśli wspomniane powyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi również wyraźną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]