Kurs funta szterlinga – gdzie szukać aktualnych informacji?

25 sierpnia 2021

Sprawdź informacje o wymianie funtów.

Funt brytyjski, którego właściwa nazwa to funt szterling, to jedna z najsilniejszych walut na świecie. Mimo przynależności z początku do struktur EWG a następnie Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii nie weszło do strefy euro i zachowało swoją historyczną walutę.

Wartość funta szterlinga po Brexit

W efekcie Brexitu, który był przewlekłym, ponad 4-letnim procesem, wartość funta w stosunku do dolara oraz euro dostrzegalnie spadła. Było to powiązane m.in. z oznajmieniem przez znane podmioty, w tym te związane z sferą finansów, opuszczenia rynku brytyjskiego, co groziło spadkiem ilości miejsc pracy, a pośrednio też spadkiem przychodu krajowego brutto. Odpracowywanie gwałtownego spadku wartości funta brytyjskiego z 2016 r. odbywa się powoli i przy dość dużych skokach wartości waluty. Dodatkową przeciwnością w tym procesie był kryzys z 2020 r. spowodowany długim zamknięciem brytyjskiej gospodarki w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19. Wypada jednak odnotować, iż funt szterling to niezmiernie mocna waluta, obecna w Królestwie Brytyjskim już od dziewięciu wieków, która w samym tylko XX w. przetrwała znaczne spadki spowodowane rezygnacją z powiązania funta ze złotem, dewaluację z 1949 r. czy głośny atak spekulacyjny z 1992 r.

Czy Polaków wciąż interesuje kurs funta?

Funt szterling pozostaje dla Polaków ważną walutą, w której w dalszym ciągu często lokują swoje finanse. Dzieje się tak w głównej mierze w związku z tym, że pomimo Brexitu, wielu Polaków zatrudnionych w Wielkiej Brytanii nie przewiduje powrotu do kraju i w dalszym ciągu wspomaga finansowo swoich krewnych w Polsce. Aktualnym kursem funta szterlinga interesuje się tym samym ogromna grupa rodaków. Poszukuje ona najczęściej precyzyjnych informacji nie tylko o przeliczniku tej waluty na złotówki lub euro, ale często również danych historycznych wybiegających do dziesięciu lat wstecz. Takie statystyki znajdują się m.in. na stronach kantorów internetowych, które odświeżają kurs w odstępach co parę sekund. Dostęp do najświeższych danych pomaga także czujnym inwestorom dokonywać wymiany waluty po najlepszym kursie.