Najpopularniejsze kierunki studiów ostatnich lat

21 września 2020

Wybór najlepszego kierunku studiów to decyzja, przed którą każdego roku staje tysiące maturzystów. Nieraz wybór ten określa rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki są najczęściej wybierana.

Studia popularne wśród abiturientów

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów niezmiennie na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Zainteresowani komputerami często decydują się też na dziedziny pochodne, które mają olbrzymi potencjał przyszłościowy. Są to naturalnie automatyka oraz robotyka, które nie są przecież kierunkami nowymi, jakkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla marzycieli. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści wybierają przede wszystkim psychologię i zarządzanie. Kolejno w zestawieniach uplasowały się kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), prawo i administracja, rozmaite filologie (zwłaszcza angielska) czy budownictwo.

Najwięcej chętnych na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru orientalistyki (sinologia i japonistyka) oraz matematyki. Nie łatwo dostać się także na studia związane z filmem i teatrem, wzornictwem czy marketingiem. Warto zaakcentować, iż wysoka liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa przecież dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków na raz.

Jak trafnie wybrać studia?

Stojąc przed wyborem kierunku należy rozważyć własne zainteresowania, ale też ewentualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Warto jednak pamiętać, że dany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery. Absolwenci studiów licencjackich oraz magisterskich mogą swobodnie uzupełniać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i w większości wypadków nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby w nich uczestniczyć. Wystarczy posiadać tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.

Studencie, pamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje przykładowo poprzez działanie w organizacjach uczelnianych bądź wolontariatach. Należy wykorzystać te pięć lat jak najlepiej.