Badania operatorów – na czym polegają?

7 listopada 2022

Badania operatorów Bielsko Biała - więcej informacji o tych usługach.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą długi czas i wyjątkowo wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze rodzinne relacje. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują również zastosowanie między innymi w czasie określania zdolności do pracy osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: co się na nie składa?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się istotnie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia powinno się podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość oraz dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób zamierzających zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie w stanie w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na nieoczekiwanie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do widzenia przestrzennego, oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może przeprowadzić tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można stracić prawo do wykonywania zawodu. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]