Co powinieneś wiedzieć o projektach budowlanych?

18 marca 2019

Dowiedz się wszystkiego o projektach budowlanych Kraków

Ciężko wyobrazić sobie ważniejszą rzecz niż wzniesienie domu. Warto przy tym wiedzieć, że nie będzie to proste wyzwanie, zaś szczególne trudności związane są z załatwieniem wszelkich oficjalnych spraw. W pierwszej kolejności powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę – zostanie ono zatwierdzone, kiedy przedstawimy projekt budowlany. Projekt musi być stworzony przez architekta, zaś jego zawartość ustalają właściwe przepisy. Co więc musi zawierać? Zachęcamy do lektury krótkiego poradnika.

Treść projektów budowlanych

Najistotniejszym elementem projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Plan musi zostać sporządzony na mapie w skali 1:500 zatwierdzonej przez geodetę i zawierać układ istniejących i wznoszonych obiektów , a także instalacji energetycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania powinny znaleźć się również dane o miejscu przechowywania śmieci, rozmieszczeniu zieleni i ogrodzeniu. Projekty budowlane powinny też posiadać projekty budowanych domów i nierzadko także oświadczenia firm dostarczających media. W szczególnych sytuacjach niezbędne będzie także załączenie rezultatów testów gleby.

Projekty budowlane – dlaczego tak ważne?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, projekty budowlane są potrzebne byśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, że rozpoczęta budowa powinna odbywać się według strategii określonej w tym dokumencie, a wszelkie niezgodności będą przyczyną jej niezatwierdzenia.

Kontakt:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]