Coaching – podnieś satysfakcję z życia zawodowego

23 maja 2020

Profesjonalny coaching - ta niezwykła oferta wszystkich zadowoli

Całkowite spożytkowanie swojego potencjału może być problematycznie. Niekiedy przyczyną kłopotów bywają przeszkody psychologiczne, innym razem zwyczajnie brakuje nam motywacji. Niezależnie od powodu, tego rodzaju trudności bywają niezmiernie uciążliwe i nieraz uniemożliwiają rozwój osobisty bądź zawodowy. Co najgorsze, zwalczenie ich na własną rękę jest nadzwyczaj trudne, a w szeregu przypadków wręcz niewykonalne. Dlatego warto wspomóc się doświadczeniem profesjonalistów. Tym bardziej, że metody stosowane dzisiaj przez coachów w szeregu kazusów są nadzwyczaj efektywnym narzędziem w usunięciu przeszkód blokujących drogę do realizacji wybranych celów.

Profesjonalny coaching. Jakie kwestie porusza coach?

Praca z coachem winna rozpocząć się od wzajemnego poznania się obu stron. Na starcie najważniejsze jest niewątpliwie uformowanie obopólnego zaufania oraz swoistego rodzaju zrozumienia, które są potrzebne do tego, aby osiągnąć planowane rezultaty. W trakcie początkowych spotkań – które można przeprowadzić przez telefon albo za pomocą rozpowszechnionych komunikatorów – coach pozna również ambicje, cechy charakteru i umiejętności swojego klienta oraz ustali z nim plan działania. Podczas współpracy zwykle prowadzi się kilka sesji coachingowych (w dwutygodniowych interwałach), które trwają 90 minut. Ostatnie spotkanie jest natomiast sposobnością do ocenienia działań oraz ustalenia, na ile klient upora się z danymi problemami samodzielnie. To, które tematy będą poruszane w czasie sesji coachingowych jest uzależnione od ambicji klienta – może to być podniesienie szeroko rozumianej satysfakcji z życia albo spotęgowanie jego skuteczności.

Profesjonalny coaching – poszerz swoje kwalifikacje zawodowe albo personalne

Na coaching można zdecydować się w wielu sytuacjach. Jedną z głównych pobudek uzasadniających zwrócenie się o pomoc coacha, jest dążenie do kompletnego użycia własnego potencjału celem rozszerzenia kwalifikacji personalnych lub zawodowych. Coach psycholog może również w zauważalny sposób wspomóc nas w podniesieniu komfortu życia, np. ucząc, jak minimalizować lęki lub pogłębiając stopień satysfakcji.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]