Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

22 września 2022

Na tlumaczalnia.pl/ceny/ znajdziesz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się Polski na firmy z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień biura tłumaczeń sporządzają tysiące uwierzytelnionych i zwykłych translacji na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Mimo, iż w internecie bez problemu da się wyszperać darmowe narzędzia do translacji, wciąż nic nie zastąpi usług wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nieraz obligatoryjne, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego więc zależna jest cena przekładu?

Język, czas wykonania, poziom skomplikowania tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztowało cię tłumaczenie tekstu wpływ mają następujące czynniki:
1. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (szwedzki, angielski) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest co do zasady o wiele tańszy aniżeli translacja na język obcy.
3. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Stopień trudności tłumaczenia albo zagadnienia, których dotyczy tekst. Translacja prac dyplomowych, dysertacji medycznych lub umów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, aby właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji karygodnych pomyłek.

Przekład zwykły a przysięgły

Trzeba podkreślić, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak np. akt ślubu bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu odrębny numer oraz oznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w przypadku potrzeby realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]