Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

9 grudnia 2021

Dalsze informacje o usługach tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków na tlumaczalnia.pl.

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia zatrudnienia czy też studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]