badania psychotechniczne Bielsko, badania psychologiczne Bielsko Biała, badania kierowców Bielsko

W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

5 czerwca 2019

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim badaniom. Są one konieczne w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Można stwierdzić więc, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć tylko w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Podczas badań ważny jest wiek kierowcy, bo kontrolowane zdolności słabną wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność testów, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, ale gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, muszą przeprowadzać badania każdego roku.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]