Warsztaty z ochrony danych osobowych – czemu są tak ważne?

8 grudnia 2018

Podstawowym oficjalnym aktem w Polsce, jaki dotykał sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Również dziś określa ona ten termin i omawia, jak należy ich używać. Według dokumentu dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają ustalenie tożsamości konkretnego człowieka bez złożonych działań. Do danych osobowych zakwalifikować możemy więc nazwisko i imię, adres czy numer PESEL, lecz również te określane jako dane wrażliwe – m. in. wiadomości o religii, możliwych wyrokach oraz stanie zdrowia. O ich bezpieczeństwo należy zatroszczyć się tym bardziej, iż dzięki internetowi ich pozyskanie oraz wykorzystanie jest naprawdę proste.

Do kogo są adresowane jest kurs z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe posiadają wszelkiego typu firmy. Niektóre obracają wyłącznie danymi ich pracowników, inne natomiast uzyskują dostęp również do danych kontrahentów. We wszystkich sytuacjach specjaliści, którzy mają do nich dostęp muszą przejść specjalne szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego nauczą się, jak zapewnić im bezpieczeństwo. Okazuje się to naprawdę ważne, gdyż po stwierdzeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nałożyć poważne sankcje – po pierwsze finansowe, lecz w najcięższych sytuacjach także pozbawienia wolności.

Na czym opiera się szkolenie z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszystkich specjalistów zarządzających takiego rodzaju danymi – będą to między innymi pracownicy do spraw rekrutacji, HR lub archiwów. W jego koszty zaliczają się również broszury dydaktyczne, przez które kursanci łatwiej przyswoją wiadomości. Po zakończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zagwarantować bezpieczeństwo danych, kursanci dostają odpowiednie certyfikaty. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu – zwykle kończą się tego samego dnia.