Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

17 stycznia 2020

Szukasz kontenerów? Powinieneś odwiedzić tę stronę

Część odpadów nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które powstają podczas różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z składowaniem oraz przewozem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub materiały sypkie

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do przechowywania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Kontakt:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]