Pierwsza pomoc – kurs

20 września 2018

W Polsce każdego roku umiera kilka tysięcy ludzi tylko dlatego, że obserwatorzy zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie karetka. Odpowiedzią na tak zatrważające dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Szkolenia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia różnego rodzaju symulacji z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia poruszane w czasie szkolenia, są uzależnione od uzgodnień organizatora z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim znaleźć następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku oparzeń elektrycznych czy porażenia prądem.